امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

تولید کنندگان برنج ایرانی

تولید کنندگان برنج ایرانی اعلا

برنج ایرانی اعلا از برنج های مرغوب و اصیل در کل جهان می باشد. برنج ایرانی اعلا توسط شالی کاران در استان های شمالی کشت می شود. تولید کنندگان برنج ایرانی اعلا، را

بیشتر بخوانید