امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

شرکت برنج

شرکت برنج هاشمی شمال درجه یک

در
میان انواع برنج ها، برنج هاشمی شمال درجه یک خالص، عطر، بو، طعم بی نظیری
دارد. چون صادرات خود ایران بوده و بدون اضافه کردن مواد دیگر برای تشکیل
آن استفاده

بیشتر بخوانید